NWO

New World Order

Nový Světový Řád - Nový Svetový Poriadok

 

Neviditelná říše: Nový světový řád definován

Invisible Empire: New World Order defined (CZ tit.)

The LIE we LIVE

Lež kterou žijeme - Klamstvo ktoré žijeme