Chemtrails

Chemtrails je rozprašováním smrti!

Bývalý ředitel FBI z Los Angeles Ted Gunderson vyzývá kompetentní orgány k okamžitému zastavení rozprašování látek (známých jako chemické pruhy na obloze) a působící destruktivně na život člověka i celé planety. Velmi otevřený projev byl zaznamenán několik měsíců před smrtí (+31.7.2011) tohoto významného šéfa FBI a vytváří tak celou řadu dalších otázek, k nimž se vojenské a vládní orgány staví zády, snaží se je dementovat, zamlžit, příp. zesměšnit, aby pravda o skrytých skutečnostech nemusela být předložena veřejnosti.

Ex-zamestnanec vlády rozpráva o Chemtrails 1

Ex-zamestnanec vlády rozpráva o Chemtrails 2

Ex-zamestnanec vlády rozpráva o Chemtrails 3

 

Otupování občanů vládou a chemickým/farmaceutickým průmyslem

Chemtrails - seznam napadených států